Bestuur

Bestuur

Het bestuur van De Hellekens bestaat uit de volgende personen:

Pieter Egbers voorzitter
Carola van Doorn secretaris
Edwin Meijerink pennningmeester
Mieke Dirks ledenadminstratie
Kim van der Weide Technische Commissie
Patrick Willems Barcommissie
Nolly van Beek Padel Commissie
Maggie v d Boomen Padel/Communicatie

Commissies

Het bestuur vergadert 6-8 keer per jaar. Lopende zaken worden door het dagelijks bestuur afgehandeld. Tijdens iedere vergadering worden vertegenwoordigers van een of meer commissies uitgenodigd.

Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief:

  • Sponsorcommissie
  • Technische commissie
  • Jeugdcommissie
  • Seniorencommissie
  • Barcommissie
  • Open toernooicommisiie
  • Digitaliseringscommissie
  • Banencommissie
  • Publiciteitcommissie
  • Padelcommissie

Agenda