Voorwoord

Woordje van de Sponsorcommissie

Voor de Hellekens als vereniging zijn de inkomsten van sponsoren van groot belang. Met deze extra inkomsten kunnen namelijk investeringen worden gedaan voor de toekomst die de continuïteit van de vereniging kunnen garanderen. Het onderhoud van de banen, het paviljoen, en het creëren van faciliteiten om het kijk- en speelplezier om en rond te banen te verhogen zijn voorbeelden van investeringen die doorlopend gedaan moeten worden.

Het resultaat voor u als sponsor kan gezocht worden in de verhoging van naamsbekendheid in de Kempen. Daarnaast zal de uitstraling van de tennissport kunnen bijdragen aan een voor u sympathiek en dynamisch imago. Uw betrokkenheid genereert naamsbekendheid, en daarmee een positief imago.

Sponsoren kunnen op verschillende manieren hun bedrijfsnaam via De Hellekens naar buiten brengen. U heeft als sponsor de mogelijkheid tot eenmalige en meerjarige sponsoring. De eenmalige sponsoring is vooral van toepassing op evenementen. De meerjarige sponsoring behelst een traject van telkens een jaar. De verschillende mogelijkheden worden hieronder in de vorm van een menu aan u gepresenteerd. 

Voor meer informatie op het gebied van sponsoring kan contact opgenomen worden met één van de leden van de sponsorcommissie bestaande uit Simon Sants, Martijn Buijtels, Robert Broekman, Yvonne Maathuis en Hanneke Boon of u kunt ons mailen op sponsoring@dehellekens.nl

Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie TV De Hellekens