Verslagen

Verslagen

 

Inhoud

9-5-2012: De nieuwe sponsorgids

Na een half jaar, als een stel jonge honden, praten – discussiëren – ideeën spuien – structuur aanbrengen en terugkijken zijn de eerste stappen gemaakt en zijn de ogen nu alleen nog maar op de toekomst gericht. Wij doen dit met een fonkelnieuwe flyer waarin oude- en nieuwe sponsormogelijkheden bij elkaar zijn gevoegd en wat geresulteerd heeft in een fris en gevarieerd aanbod voor onze ‘toekomstige’ sponsoren.

Een aantal sponsormogelijkheden op een rijtje:

  • Advertentie in de Tellekens Hellekens
  • Telramen met sponsoruitingen
  • Beachvlaggen met sponsoruitingen
  • Reclamebroden met sponsoruitingen
  • Windvlaggen met sponsoruitingen
  • Vlaggenmasten met sponsoruitingen
  • Team sponsoring
  • Toernooi sponsoring

Voor de Hellekens als vereniging zijn de inkomsten van sponsoren van groot belang. Met deze extra inkomsten kunnen namelijk investeringen worden gedaan voor de toekomst die de continuïteit van de vereniging kunnen garanderen. Het onderhoud van de banen, het paviljoen, en het creëren van faciliteiten om het kijk- en speelplezier om en rond te banen te verhogen zijn voorbeelden van investeringen die doorlopend gedaan moeten worden.

Het resultaat voor de sponsor kan gezocht worden in de verhoging van naamsbekendheid in de Kempen. Daarnaast zal de uitstraling van de tennissport kunnen bijdragen aan een voor de sponsor sympathiek en dynamisch imago.

Geïnteresseerd in het T.V. De Hellekens Sponsor Plan?

Stuur een mailtje naar sponsoring@dehellekens.nl en wij zorgen ervoor dat een exemplaar u toekomt.

Op www.dehellekens.nl kunt u alle actuele sponsoren van onze tennisvereniging terugvinden. De eerste gesprekken met potentiële sponsoren hebben reeds plaatsgevonden en zien er veelbelovend uit. Wij zijn zeer verheugd wanneer we deze namen aan het sponsorbestand mogen toevoegen.

Inhoud

24-4-2012: Realisaie Speelhuisje

Het is jullie vast niet ontgaan maar er blijven nieuwe vrienden zich aanmelden voor het vriendenbord in de Hellekeet. Er is echter nog genoeg ruimte beschikbaar voor méér vrienden. Dit mag een individuele inschrijving zijn maar dat hoeft natuurlijk niet. De inschrijving kan namelijk ook gedaan worden als competitieteam – vriendenteam – bedrijf etc.

Met het geld dat het eerste jaar opgehaald zou worden (we zijn gestart in oktober) zou een speeltoestel voor de kleinste tennissers en supporters gerealiseerd worden. Met dank aan de vrienden van de Hellekens en een aantal actieve vrijwilligers is dit doel reeds verwezenlijkt!! Er zijn al veel blije gezichten gesignaleerd op en rond het speeltoestel en dat zorgt weer voor blije gezichten in de kantine en op de tennisbaan. Kortom een goede aanvulling op ons tennispark. Foto’s zijn op de website onder het kopje foto’s te zien.

 IEDEREEN DIE DIT HEEFT MOGELIJK GEMAAKT ONZETTEND BEDANKT!

 Nieuwe vrienden kunnen het inschrijfformulier vinden op de website www.dehellekens.nl -  sponsoring – vrienden van de Hellekens of in de Hellekeet bij het vriendenbord.

Inhoud

23-11-2011: Eerste resultaten van de sponsorcommissie

Ralf van de Ven heeft te kennen gegeven de sponsorcommissie te willen verlaten. Wij willen Ralf langs deze weg hartelijk danken voor zijn bijdrage en inspanningen. Inmiddels zijn er een aantal nieuwe leden die te kennen hebben gegeven tot de sponsorcommissie te willen toetreden. Hanneke Boon, Robert Broekman, Martijn Buijtels en Simon Sants komen het nog zittende lid Yvonne Maathuis versterken.

Mede met het oog op de aanstaande verbouwing / nieuwbouw zullen er bij de sponsorcommissie de nodige taken mogen worden neergelegd. Deze uitbreiding / versterking is dus zeer welkom. Momenteel is de commissie bezig met het in kaart brengen van de huidige situatie en de sponsormogelijkheden / -pakketten, zodat zij begin volgend jaar voortvarend aan de slag kunnen met het benaderen van potentiële sponsors. Heeft u kennissen, vrienden, buren, familieleden die wij mogen benaderen met ons sponsorvoorstel, dan horen wij dit graag. Uiteraard mag u zelf ook reageren als u interesse heeft.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is het "Vrienden van de Hellekens" -bord gepresenteerd. Een zeer laagdrempelige manier om door leden zelf gekozen doelen te realiseren die de vereniging ten goede komen. Voor slechts € 50,= per jaar wordt je familienaam, bedrijfsnaam, je team, etc. op het verlichte "Vrienden van de Hellekens" -bord en de website geplaatst. De opbrengst van de "Vrienden van de Hellekens" wordt besteed aan een specifiek doel/doelen. Het eerste doel is door de commissie gekozen en is een speeltuin, welke gerealiseerd dient te zijn voor de voorjaarscompetitie. Ideeën voor toekomstige doelen vernemen wij graag, dus als u nog iets weet, laat het ons ook weten. Na één avond staan er al 12 namen op het bord en er zitten er evenzoveel in de pijplijn. Wacht dus niet te lang want er zijn maar 100 plekjes en u hoort er ook bij te staan?

Meld u aan via:

De sponsorcommissie

Inhoud

Agenda