Lidmaatschap

 

Lid worden.

Wilt U lid worden van onze vereniging: klik op de onderstaande link voor het inschrijfformulier, afdrukken, invullen en opsturen naar onze ledenadministratie (op het formulier vindt u het adres).

Inschrijfformulier

Voor tarieven zie: Contributie

Pasje kwijt

Mocht je onverhoopt je pas kwijtraken, dan dien je dit te melden aan de ledenadministratie. Tegen betaling van € 5,-- voor KNLTB-kosten kun je een nieuwe pas aanvragen. (Vooraf te betalen).

Wijzigingen

Vriendelijk verzoek om wijzigingen van adres, telefoon en e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TPC de Hellekens geldt voor één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap voor een komend verenigingsjaar dient schriftelijk of per e-mail voor 31 december te geschieden. Bij opzegging van het lidmaatschap na deze datum wordt men geacht - volgens het bepaalde in het huishoudelijke reglement - het volgende verenigingsjaar nog lid te zijn met de daaraan verbonden financiële consequenties.

Agenda