Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement:

Klik op deze link om het huishoudelijk reglement te downloaden (pdf)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG – Welke gegevens registreert TV De Hellekens / Disclaimer

Per 25 mei 2018 is TV De Hellekens verplicht om aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens te voldoen. Vandaar dat op deze pagina wordt verteld wat TV De Hellekens doet om aan deze AVG te voldoen.

Welke gegevens registreren we?

Persoonsgegevens:
Voorletters
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Nationaliteit
Pasfoto

Adresgegevens:
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Bankgegevens:
IBAN
Tenaamstelling

Abonnementen:
Startdatum abonnement
Einddatum abonnement
Datum laatste wijziging van abonnement

Contactgegevens:
E-mailadressen
Telefoonnummers

Spelersprofiel:
Bondsnummer
Speelsterkte/rating enkel
Speelsterkte/rating dubbel

Rollen:
Rollen binnen de club en de KNLTB

Hoe lang registreren we de gegevens?

Zo lang je lid bent, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Nadat je je lidmaatschap hebt beëindigd, worden de "contactgegevens" volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. De overige gegevens worden gewist uit het systeem.

Met wie delen we deze gegevens?

Er worden gegevens uitgewisseld van ons ledensysteem naar de KNLTB. Het ledensysteem "KNLTB. Club" wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. Die koppelen met de KNLTB de bovenstaande gegevens.

Met LISA geldt een "verwerkersovereenkomst". Met de KNLTB ook.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden.

Mailing en e-mails vanuit TV De Hellekens

Er worden twee soorten e-mails verstuurd vanuit TV De Hellekens:

E-mails Mailing via e-mail

De e-mails vanuit het bestuur bevatten officiële berichtgeving over de club. Hiervoor ben je aangemeld zodra je lid bent geworden. Dit is het enige officiële communicatiekanaal van TV De Hellekens. Als je e-mailadres niet klopt, krijgt u dit soort berichten niet.

De mailing via e-mail verlopen via Mailchimp. Daar registreren wij alleen uw email adres en naam. U kunt uitschrijven voor deze mailing via de link onderaan de mailing. Als je uitschrijft voor de mailing, krijg je nog wel de officiële e-mails van TV De Hellekens.

Foto's / Filmpjes van leden

We plaatsen op de site en op facebook geen foto's van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de "wedstrijdverslaggeving" kunnen er foto's op de site en sociale kanalen geplaatst worden.

Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op met webmaster@dehellekens.nl. Zij zullen dit zo snel mogelijk doen.

Vragen of klachten

Met vragen of klachten over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij de administratie van TV De Hellekens: secretaris@dehellekens.nl

Naslag over de AVG richtlijnen

Op de site: https://sport.nl/media/21900/questions-and-answers-avg-sportverenigingen-april-2018_v2.pdf staan de richtlijnen die wij als TV De Hellekens volgen.

Meer informatie over de AVG staat op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlG

Agenda