Commissies/werkgroepen

Overzicht van de commissies in onze vereniging:

 

Sponsorcommissie

Wie zijn wij?

Martijn Buijtels

Yvonne Maathuis

 

e-mail: sponsoring@dehellekens.nl


De commissie is verantwoordelijk voor alle sponsoractiviteiten: werven nieuwe sponsoren, onderhouden relaties bestaande sponsoren, sponsoruitingen en contractuele vastlegging.

Er zal continue gewerkt worden om het sponsorenbestand actueel en warm te houden en te zorgen, dat onze sponsoren tevreden zijn met het geen ze terug krijgen voor hun inspanningen.

 

naar boven

 

Technische Commissie TC

Wie zijn wij?

Remco Pijnenburg

Leny Totté

Karien van Alphen

Marian Wouters

Mieke Boogaers

 

 

Wat doen wij?

Wij organiseren gezelligheids toernooitjes, interne competities, clubkampioenschappen en de KNLTB competitie.

De trainers vallen onder de verantwoordelijkheid van de TC.

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door een lid van de TC.

 

Gezelligheidstoernooitjes

 • zomertoernooi: op een zondagmiddag met introducés
 • jong – oud toernooi: de jeugd tennist een middag met vader/moeder/opa/oma
 • nieuwjaarstoernooi
 • ladies day

Interne competities

 • zaterdagmiddag heren single competitie
 • mix-wissel competitie op woensdagavond: volgens schema met en tegen wisselende partners
 • onderlinge wintercompetitie met diverse dorpen in de omgeving

Clubkampioenschappen

 • dames en heren single en dubbel: gedurende twee weken in september, in diverse categorieën
 • gemengd dubbel: op woensdagavond in de laatste maanden van het jaar

KNLTB competitie

 • in het voor- en najaar worden de diverse competitie vormen aangeboden


naar boven

Barcommissie

In de barcommissie hebben zitting:

 • Mieke Boogaers
 • Marian Wouters
 • Ralf Mertens
 • Dré Hoeks
 • Lonneke van Herel

De commissie houdt zich bezig met

 • De Hellekeet
naar boven

Jeugd commissie JC

Wie zijn wij?

 • Jan Lavrijssen
 • Patrick Adriaanse

Wat doen wij?

Wij organiseren gezelligheids toernooitjes, clubkampioenschappen, de KNLTB competitie, trainingen en schooltennis.

De bestuursvergaderingen worden regelmatig bijgewoond door een lid van de JC.

 

Gezelligheidstoernooitjes

 • invitatietoernooi: vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes zijn van harte welkom
 • jong – oud toernooi: de jeugd tennist een middag met vader/moeder/opa/oma
 • uitwisseling met de jeugd van Bladel op twee woensdagmiddagen
 • Halloween toernooi

Clubkampioenschappen

 • single, dubbel en mix
 • gedurende twee weken in juni/juli, in diverse categorieën

KNLTB competitie

 • in het voorjaar worden de diverse competitie vormen aangeboden
 • mini en driekwart competitie
 • woensdagmiddag, zaterdag en zondag

Trainingen

 • de trainingen zijn uitbesteed aan Sportivity Service
 • twee trainers, het hele jaar door
 • mogelijkheden voor extra training

naar boven

 

 

Seniorencommissie

De seniorencommissie van onze vereniging bestaat uit:

 

 • Anjo Geven

De commissie stelt zich ten doel de activiteiten voor senioren te bundelen en initiatieven te nemen voor nieuwe activiteiten. Tevens doet de commissie suggesties voor verbetering of aanpassing van de dienstverlening. Onder het begrip senior vallen alle leden die 55 jaar en ouder zijn.

Eind februari is er onder alle leden een enquete uitgezet. Aan die enquete is een speciuale vragenlijst toegevoegd waarin senioren hun ideeën en wensen kenbaar kunnen maken.

De commissie zal de ideeën, suggesties en opmerkingen uit die enquete bundelen en voorstellen doen voor nieuwe activiteiten en aanpassingen in de dienstverlening.

 

naar boven

 

 

Commissie Banen

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud, renovatie en vernieuwing van de banen.

De commissie bestaat uit:

 • Jac Peeters
 • Kees Spreeuwenberg

Onze groundsman John Swinkels zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de banen. Hij doet dat in nauw overleg met Jack Peters.

Daarnaast kunnen we indien nodig een beroep doen op een aantal zogenaamde “hoppers” als er sprake is van groot onderhoud of bij activiteiten zoals het Open Toernooi.

De banen zijn in eigendom van de vereniging. Onderhoud, renovatie en vernieuwing komen ten laste van de vereniging. Daar wordt in de begroting voor gereserveerd.

Voor 2010 staan een gedeeltelijk vernieuwing van de banen CC en 1 en 2 in de planning. Dat zal gebeuren eind juni / begin juni.

 

naar boven

 

 

Commissie Digitalisering.

In de commissie digitalisering hebben zitting:

 • Cees Bles
 • Kees van Roermund

De commissie houdt zich bezig met

 • Website
 • Digitaal afhangbord
 • Overige digitale uitdagingen

De Hellekens website is geheel vernieuwd en voor de verschillende commissies is de mogelijkheid gemaakt om hun nieuws, programma's, uitnodigingen voor evenementen, uitslagen etcetera direct op de nieuwe website te plaatsen.

De voorbereidingen voor het digitale afhangbord zijn in volle gang en zal geinstalleerd worden. Nieuws hierover volgt.

Leden van de Hellkens die ideeen hebben over verdere digitale mogelijkheden en kansen binnen de vereniging kunnen hun gedachten bespreken met een van de commissieleden.

 

naar boven

Agenda

8 juni 2019 tot 16 juni 2019