Commissies/werkgroepen

Overzicht van de commissies in onze vereniging:

 

Sponsorcommissie

Wie zijn wij?

Vacature, staat open. We zijn naarstig op zoek.

e-mail: sponsoring@dehellekens.nl


De commissie is verantwoordelijk voor alle sponsoractiviteiten: werven nieuwe sponsoren, onderhouden relaties bestaande sponsoren, sponsoruitingen en contractuele vastlegging.

Er zal continue gewerkt worden om het sponsorenbestand actueel en warm te houden en te zorgen, dat onze sponsoren tevreden zijn met het geen ze terug krijgen voor hun inspanningen.

 

naar boven

 

Technische Commissie TC

Wie zijn wij?

Leny Totté

Karien van Alphen

Marian Wouters

Mieke Boogaers

Kim van de Weide

 

Wat doen wij?

Wij organiseren gezelligheids toernooitjes, interne competities, clubkampioenschappen en de KNLTB competitie.

De trainers vallen onder de verantwoordelijkheid van de TC.

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door een lid van de TC.

 

Gezelligheidstoernooitjes

 • zomertoernooi: op een zondagmiddag met introducés
 • jong – oud toernooi: de jeugd tennist een middag met vader/moeder/opa/oma
 • nieuwjaarstoernooi
 • ladies day

Interne competities

 • zaterdagmiddag heren single competitie
 • mix-wissel competitie op woensdagavond: volgens schema met en tegen wisselende partners
 • onderlinge wintercompetitie met diverse dorpen in de omgeving

Clubkampioenschappen

 • dames en heren single en dubbel: gedurende twee weken in september, in diverse categorieën
 • gemengd dubbel: op woensdagavond in de laatste maanden van het jaar

KNLTB competitie

 • in het voor- en najaar worden de diverse competitie vormen aangeboden


naar boven

Barcommissie

In de barcommissie hebben zitting:

 • Mieke Boogaers
 • Marian Wouters
 • Ralf Mertens
 • Dré Hoeks
 • Patrick Willems

De commissie houdt zich bezig met

 • De Hellekeet
naar boven

Jeugd commissie JC

Wie zijn wij?

 • Anoek Craninckx
 • Moniek van Dingenen
 • Kiki Simmer
 • Marloes Egbers

Wat doen wij?

KNLTB competitie

 • in het voorjaar worden de diverse competitie vormen aangeboden
 • mini en driekwart competitie
 • woensdagmiddag, zaterdag en zondag

Trainingen

 • de trainingen worden gegeven door Tennisorganisatie Mike Martin

naar boven

Seniorencommissie

De seniorencommissie van onze vereniging bestaat uit:

 • Anjo Geven

De commissie stelt zich ten doel de activiteiten voor senioren te bundelen en initiatieven te nemen voor nieuwe activiteiten. Tevens doet de commissie suggesties voor verbetering of aanpassing van de dienstverlening. Onder het begrip senior vallen alle leden die 55 jaar en ouder zijn.

 

naar boven

 

 

Commissie Banen

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud, renovatie en vernieuwing van de banen.

De commissie bestaat uit:

 • Jac Peeters
 • Kees Spreeuwenberg
 • Mieke Boogaers
Mieke zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de banen. Daarnaast kunnen we indien nodig een beroep doen op een aantal zogenaamde “hoppers” als er sprake is van groot onderhoud of bij activiteiten zoals het Open Toernooi. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van externe bedrijven.

De banen zijn in eigendom van de vereniging. Onderhoud, renovatie en vernieuwing komen ten laste van de vereniging. Daar wordt in de begroting voor gereserveerd.

naar boven

 

 

Commissie Digitalisering.

In de commissie digitalisering hebben zitting:

 • Cees Bles
 • Kees van Roermund

De commissie houdt zich bezig met

 • Website
 • Digitaal afhangbord
 • Overige digitale uitdagingen

De Hellekens website is geheel vernieuwd en voor de verschillende commissies is de mogelijkheid gemaakt om hun nieuws, programma's, uitnodigingen voor evenementen, uitslagen etcetera direct op de nieuwe website te plaatsen.

Leden van de Hellkens die ideeen hebben over verdere digitale mogelijkheden en kansen binnen de vereniging kunnen hun gedachten bespreken met een van de commissieleden.

Op termijn gaan we over op een ander software pakket voor het maken en onderhouden van de website.

naar boven

Agenda