Bestuur

Bestuur

Het bestuur van De Hellekens bestaat uit de volgende personen:

Patrick Adriaanse voorzitter
Carola van Doorn secretaris
Edwin Meijerink pennningmeester
Mieke Dirks ledenadminstratie
Remco Pijnenburg Technische Commissie
Mieke Boogaers Barcommissie

Commissies

Het bestuur vergadert 6-8 keer per jaar. Lopende zaken worden door het dagelijks bestuur afgehandeld. Tijdens iedere vergadering worden vertegenwoordigers van een of meer commissies uitgenodigd.

Binnen de vereniging zijn de volgende commissies actief:

  • Sponsorcommissie
  • Technische commissie
  • Jeugdcommissie
  • Seniorencommissie
  • Barcommissie
  • Commissie open toernooi
  • Commissie digitalisering
  • Commissie banen
  • Commissie publiciteit