Aanbod voorjaar

Competitie Voorjaar 2019

Voor informatie over het aanbod van de Voorjaarscompetitie 2019 kunt U hier klikken.

In dit aanbod een paar nieuwe competities waaronder 8&9 Tennis. Deze competitie is vooral bedoeld voor beginnende spelers. Klik hier voor meer informatie over deze competitievorm.

2019: Harmonisatie van het competitieaanbod

De KNLTB heeft voor het aanbod van competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts-/ regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten.

Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:

Data aangetoond heeft dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn;

Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden.

Hierdoor is een landelijk uniform aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regiospecifieke soorten.

Voordelen voor jou! Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekeken. Dit zijn de belangrijkste voordelen:

Minder niveauverschillen binnen poules;

Kortere reisafstanden;

Meer variatie in tegenstanders.

Agenda