Nieuws

Pagina 1 van 2  > >>

sep 1, 2020

COVID Cup

Vrijdag 28 augustus jl. hadden we een geslaagd toernooi voor onze leden, de Covid Cup.

Vooraf werden de leden onderworpen aan een gezondheidscheck want er moest wél coronaproef getennist kunnen worden, gelukkig waren de tests allemaal negatief. Ruim 35 leden van De Hellekens stonden op de baan en er werd volop getennist en gekletst. Terwijl er getennist werd kwamen 2 GGD-ers in pak en mét mondkapje langs met tegengif, dat smaakte naar meer. Het was fijn dat de kantine weer open mocht en er werd goed rekening gehouden met afstanden e.d.  De TC kreeg dan ook terecht een applaus voor de organisatie.

Als je de foto's wilt bekijken kik dan op "Foto's"  in de menu-balk, en daarna op 088 CovidCup

jun 17, 2020

Wat laat maar desondanks toch even de mededeling dat m.i.v. 1 juni 2020 er weer gedubbeld mag worden.

De kantine blijft voorlopig nog gesloten tot 1 juli a.s.

Uiteraard blijft ook na opening van de kantine het afstand houden van 1,50 mtr. gehandhaafd. ( social distancing )

Hier hebben we ons dan ook wettelijk aan te houden zoals landelijk geregeld.

Verder is  er onderhoud gepleegd aan de banen 1 -2 -3 - 4

en CC. Die mogen vanaf 18 juni weer  gebruikt worden.

Sterker nog,  het verdient aanbeveling om deze banen zoveel mogelijk te gebruiken zodat ze harder worden door hierop te spelen.

 

 

Het bestuur.

mei 25, 2020

Beste Hellekens leden,

Helaas heeft de voorjaarscompetitie door het COVID 19 virus niet door kunnen gaan. KNLTB heeft de competitie onder de naam KNTLB Competitie 2020 verplaatst naar het najaar 2020.

Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar definitief door kan gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten om de omvangrijke competitie te spelen. De KNLTB volgt hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM.

De KNLTB gaat er nu vanuit dat de cluboverstijgende wedstrijden in september weer zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie 2020 dan kan starten. Start is in week 37 2020.

Teams die zich ingeschreven hebben voor de voorjaarscompetitie kunnen ook delen nemen aan de KNLTB Competitie 2020. Wil jij met een team graag deelnemen aan de KNLTB Competitie 2020? Laat mij dat dan weten vóór 26 juni 2020.

Mochten er n.a.v dit bericht vragen zijn dan hoor ik het graag.

Sportieve groet,

Inge Sluis

ingevandevorst@hotmail.com

06-10575302

mei 12, 2020

Het merendeel van de De TV Hellekens bestaat uit leden in de risicogroep Corona.Daarom lijkt het ons verstandig richtlijnen c.q. gedragsregels te laten circuleren om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

1.  Afhangen is verplicht.

2. Handen vóóraf goed wassen.

3. Ballen evt. merken zodat je steeds met hetzelfde setje ballen speelt.

4. Ijzeren toegangshekken open laten, virus houdt lang op ijzer.

5. Scorebord liever niet gebruiken.

6. Denk aan 1,5 mtr. en niet aan scoren.

7. Kantine blijft helaas voorlopig dicht, gelieve ook zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten

HELAAS IS DUBBELSPEL NOG NIET TOEGESTAAN

Dit mag alléén als je met je partner onder één dak woont en dat geldt ook voor de tegenstander.

NEEM IN DEZE ALSTUBLIEFT JE VERANTWOORDING, je weet hoe snel het virus kan overslaan. Zie voor meer info www.corona.knltb.nl

Agenda